Szukaj w Oknorada.pl

Nowości w zasadach ochrony pianki poliuretanowej przed zawilgoceniem

Kwiecień 2024 · Montaż okien

Pianka poliuretanowa jest doskonałym izolatorem w połączeniach okien z ościeżami pod warunkiem, że jest sucha. Ochrona termoizolacji przed zawilgoceniem jest kluczowym aspektem prawidłowego montażu okien.

Wilgoć może przenikać do połączeń w wyniku deszczu lub procesów sorpcji, zwłaszcza dyfuzji między elementami budowlanymi a warstwą termoizolacji. Dyfuzja to fizyczny proces, gdzie istotną rolę odgrywa różnica temperatur i ciśnienia pary wodnej po obu stronach przegrody. Wyższa temperatura powoduje większe ciśnienie, a wilgoć przemieszcza się z obszarów o wyższym ciśnieniu do niższego.

W prawidłowym montażu okien profesjonalni monterzy okien stosują się do  zasady "szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz" przyjmując, że opór dyfuzyjny wewnętrznej warstwy uszczelnienia powinien być większy niż zewnętrznej, aby zapobiec zawilgoceniu pianki PU. Dzięki temu w klimacie Europy Środkowo-Wschodniej wilgoć z powietrza wewnętrznego nie przedostaje się swobodnie do połączenia, a ta, która tam dotrze, może być odprowadzana na zewnątrz zgodnie z kierunkiem przepływu ciepła.

Gwałtowne zmiany klimatyczne i postęp technologiczny w budownictwie wymagają nowego podejścia do ochrony materiałów termoizolacyjnych w połączeniach okien z ościeżami. Coraz więcej budynków jest wyposażonych w wentylację mechaniczną i klimatyzację, co powoduje powstawanie problemów z zawilgoceniem termoizolacji zarówno zimą, jak i latem. W letnie dni wilgoć migruje od strony zewnętrznej do wewnątrz. Jeśli jest blokowana przez barierę paroizolacyjną po stronie wewnętrznej, może to prowadzić do kumulacji wilgoci i degradacji materiałów termoizolacyjnych oraz innych elementów budowlanych.

Rozwiązaniem są nowoczesne materiały uszczelniające takie, jak aktywne folie serii ME 500 Duo lub płynna membrana LD 926 znajdujące się w ofercie marki Illbruck. Stosowane po obu stronach połączenia, pozwalają na osuszanie połączenia w czasie rzeczywistym niezależnie od warunków pogodowych. Wilgoć w połączeniu przemieszcza się zgodnie z gradientem temperatur i ciśnień. Wzrost wilgotności w okolicy uszczelnienia powoduje spadek oporu dyfuzyjnego i dalszą migrację wilgoci na zewnątrz. Wentylacja mechaniczna lub wiatr wspierają usuwanie wilgoci.

Nowa zasada dla montażu w nowoczesnym budownictwie brzmi: "Szczelniej od strony pomieszczenia w chłodne dni" oraz "szczelniej od zewnątrz w upalne miesiące".

Oknorada.pl
OKNORADA © 2024
OKNOTEST.PL

Strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie strony oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym urządzeniu.